Välkommen till vårt socialhaptisklexikon!

Här hittar du haptiska signaler som underlättar kommunikation med dövblinda personer. Haptiska signaler kan även användas i kommunikationen med och mellan blinda personer, personer med synnedsättning, döva personer eller personer med nedsatt hörsel, samt personer med talstörningar eller nedsatt kommunikationsförmåga.

Haptiska signaler ("haptices" på engelska) är taktila meddeladen som ritas på en persons kroppsdel, oftast ryggen, armen eller knät.
Socialhaptisk kommunikation ersätter inte en persons föredraget kommunikationsätt, den kan användas dock för att tilläga information.
Vårt lexikon innefattar just nu ett antal haptiska signaler som används i Estland, Italien, Portugal och Sverige.
Om du inte hittar en specifik signal som du letar efter kan du använda våra signaler som inspiration.

Rekommendationer för socialhaptisk kommunikation:

  • Det är viktigt att personen som tar emot signalerna ger samtycke först och vill/kan kommunicera genom haptiska signaler.
  • Om du är nybörjare börja med några få signaler.
  • Bestäm först tillsammans med personen som kommer ta emot signaler om vilka kroppsdelar som ska användas. Bestäm även hur mycket tryck är bekvämt för mottagaren.
     

Ett stort tack till Riitta Lahtinen och Russ Palmer för stödet med projektet.
 

Mer information kan du hitta här:

Russ Palmer and Riitta Lahtinen: https://www.russpalmer.com/social-haptic-communication
Hapti-Co Norway: https://hapti-co.com/english.html
The Danish Deafblind Association: https://www.fddb.dk/media/141088/haptic-signals-139-new-and-known-signals-english.pdf
The Finnish Deafblind Association: https://kuurosokeat.fi/palvelut/kommunikaatiopalvelut/sosiaalihaptinen-kommunikaatio/
The Swedish Deafblind Association: https://nkcdb.se/stod-till-professionella/kommunikation/socialhaptiska-signaler/
A video about social-haptic communication (Norway, Hapti-Co): https://www.youtube.com/watch?app=desktop&feature=share&v=O9OZXwEBcWo

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.