360

USÖ sjukhuset 8

Ord

asfalt
barack
bil
bro
byggarbetsplats
byggkran
bänk
fönster
himmel
hus
park
parkeringsområde
sjukhus
skorsten
solsken
tak
träd
å
övergångsställe