360

USÖ sjukhuset 03

Ord

asfalt
bil
busshållplats
byggarbetsplats
byggkran
entré
fönster
himmel
kyrka
lägenhetsbyggnad
mänsklig
parkeringsautomat
parkeringsområde
parkeringsplats
rondell
rondell
sjukhus
solsken
övergångsställe