360

Magnetoturbotron

Ord

dörr
dörrknopp
eluttag
fördelningscentral för el
golv
kudde
lampa
ljusknapp
ljussken
rum
stol
tak
varningsljus