360

Tybblelundshallen 2

Slová

atletika
auto
cesta
cyklistický chodník
detské ihrisko
gymnázium
kameň
kontajner
les
les
mini autobus
obytný priestor
obytný priestor
obytný priestor
parkovacie miesto
pole
poľnohospodárska oblasť
prechod pre chodcov
škola