360

USÖ sjukhuset 08

Slová

Most
asfalt
auto
dom
komín
lavice
nemocnica
nocľaháreň
obloha
okno
park
parkovacie miesto
prechod pre chodcov
stavebný žeriav
stavenisko
strecha
strom