360

USÖ sjukhuset 03

Slová

asfalt
auto
autobusová zástavka
kostol
mestský dom
nemocnica
okno
parkovacie miesto
parkovisko
prechod pre chodcov
stavebný žeriav
vchod
človek