360

Truckstop 4

Slová

auto
benzínová pumpa
benzínová pumpa
budova
kameň
nocľaháreň
nákladné auto
nákladné auto
parkovisko
reštaurácia
stĺp verejného osvetlenia
vlajka