360

Örebro Airport 2

Slová

asfalt
auto
brána
dvere
kontajner
les
okno
parkovacie miesto
plot
riadenia letovej prevádzky veža
strom
stĺp verejného osvetlenia
vagón
vlajka