360

Skebäck Healthcare Centre - Hallway

Slová

chodba
dezinfekcia
dvere
hodiny
laboratórium
lampa
maľba
maľba
náplasť
núdzový východ
obrázok
obväz
okno
okno
podlažie
socha
stolička
stolička
stôl
toaleta
zásuvka
časopis
žiarivka