360

Gynekologická miestnosť

Slová

domáca lekárnička
gumové rukavice
gynekologické vyšetrovacie kreslo
koš
lampa
mazací olej
mikroskop
papierová utierka
plagát
recyklovať kôš
stetoskop
stolička
strop
tiger
umývadlo
veľká skriňa
vešiak
zrkadlo