Prepáč.

Pre tento jazyk zatiaľ nemáme ručnú abecedu. Pracujeme na tom, aby sme túto medzeru zaplnili.