Spreadthesign - medzinárodný slovník, ktorého cieľom je sprístupniť všetky posunkové jazyky sveta.

Na začiatku bol tento projekt vytvorený s cieľom zlepšiť jazykové zručnosti našich študentov odborných škôl, ktorí odchádzajú na odbornú prax do zahraničia.

V rokoch 2006 až 2010 sme do slovníka nahrali slová a videá z viacerých odborných oblastí.

V roku 2012 sme vylepšili jeho funkčnosť a pridali ďalšie jazyky, ako aj viac slov v rámci každého jazyka. Spreadthesign potom zaviedol aj viac viet a nielen jednotlivé slová/posunky.

V rokoch 2012 až 2015 sme do databázy vložili ešte viac obsahu - 15 000 posunkov/slov v každom jazyku. K niektorým slovám sme pridali aj obrázky.

V rokoch 2015 až 2018 sme vykonali veľkú aktualizáciu kvality, pri ktorej sme opravili predchádzajúce chyby. Vytvorili sme tiež novú webovú stránku s novými funkciami, napríklad s funkciou mapy. Počas týchto rokov sme tiež pridali ešte viac jazykov. 

Neustále vytvárame nové partnerstvá s krajinami a sponzormi tohto webového nástroja. Každá zastúpená krajina má svoj vlastný tím, ktorý je zodpovedný za jej jazyk na tomto webovom sídle. Ak sami nie sú odborníkmi, je ich povinnosťou spojiť odborníkov na posunkový jazyk na korektúry. Národné tímy je možné ľahko kontaktovať v prípade pripomienok alebo návrhov.

Nie je dovolené preberať alebo používať naše videá alebo údaje bez povolenia. Výskumníci, ktorí napísali túto štúdiu, úplne ignorovali žiadosť o takéto povolenie: Štokholmská univerzita

Spreadthesign pomáha tisícom ľudí každý deň, nájsť posunky, ktoré hľadajú. Sme k dispozícii aj ako aplikácie pre smartfóny a tablety s názvom "Spreadheshes".

A MULTILINGUAL DICTIONARY FOR SIGN LANGUAGES: "SPREADTHESIGN" (VIACJAZYČNÝ SLOVNÍK PRE POSUNKOVÉ JAZYKY: "SPREADTHESIGN")
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Rakúsko - 2015
Na stiahnutie

Chcete pripojiť svoju krajinu a organizáciu k tejto dokumentačnej práci?
Kontaktujte koordinátora Thomas Lydell - thomas.lydell@signlanguage.eu +46721765145

Ďakujeme, že používate spreadthesign.com, produkt neziskového združenia Európske centrum posunkového jazyka - European Sign Language Center.

Sledujte nás na sociálnych médiách
Facebook | Instagram

<div id="accel-snackbar" style="left: 50%; transform: translate(-50%, 0px); top: 50px;"> </div>