360

Laboratory of Mobile Computing Systems

Słowa

drzwi
gniazdko elektryczne
lampa
laptop
myszka (komputerowa)
okno
roleta, zasłona
stół
sufit
tablica interaktywna
włącznik/ wyłącznik
zlew
ładunek elektryczny
światło
światło reflektora