360

Pracownia chemiczna

Słowa

gaśnica
gniazdko elektryczne
kosz
lejek
naczynko Petriego, płytki szklany pojemnik używany w laboratoriach
probówka
półka
tłuczek
układ okresowy pierwiastków
wkraplacz
zlewka