360

Crossroad

Vārdi

autobuss
automašīna
būvlaukums
ceļš
gājēju pāreja
koks
krustojums
kājceliņš
luksofors