360

Hipodrom: staja

Riječi

bala sijena
drvena greda
grablje
konj
mačka
nagrada
neonska svjetiljka
ormar za skladištenje
prozor
sijeno
uzde
vrata
zid od opeke