360

Hotelska recepcija 2

Riječi

bunar
fotelja
hodnik
kanta za smeće
kauč
oglasna ploča
poštanski sandučić
prozor
slika
staklena vrata
stepenica
stolić za kavu
stup
svjetiljka
svjetlo
tepih
trgovina
zavjesa