360

Laboratorij za dizajn proizvoda

Riječi

bijela ploča
bijela ploča
bušač rupica za papir
grafoskop
kompjuter
laser
monitor
polica za knjige
printer
projektor