360

Vatrogasno vozilo: stražnje sjedalo

Riječi

džepna lampa
kaciga vođe spasilačkog tima
kaciga za tehničara u spasilačkom timu
ručka za hvatanje
ručka za hvatanje
samostalni aparat za disanje
vatrogasna potkapa