360

Spasilačka jedinica: garaža i oprema 2

Riječi

dizalica
džepna lampa
motorna pila
okretne ljestve
prometni stupovi
remen za podizanje
vatrogasna kaciga
vatrogasna kola
ventilacijska cijev
čekić