360

Fredrik Gourmet & Bar 5

Riječi

ananas
aparat za gašenje požara
benzin
cider
hladnjak
hladnjak
hladnjak
izlaz u slučaju nužde
kanta
kuhinja
mlijeko
ormarić za grijanje hrane
posuda za pečenje
radijator
salata
stolac
voćka
vrata
zvučnik