360

Fredrik Gourmet & Bar 1

Riječi

aparat za gašenje požara
bife
blagajna
boca
jastuk
jelovnik
kauč
kišobran
kuhinja
nož
pod
projektor
prozor
stol
stolac
stolić za kavu
stup
tanjur
televizija
vilica
vrata
čaša
čaša za vino