360

Friskis & Svettis - Gym 2

Riječi

WC
aparat za gašenje požara
buket cvijeća
gimnastička dvorana
grupni trening
hladnjak
izlaz u slučaju nužde
jelovnik
kanta za recikliranje otpada
kanta za smeće
klupa
miš
ormar
osoba
otirač
pod
prozor
radijator
sat
sef za čuvanje vrijednosti
stol
stolac
stolac
strop
stup
vrata
vrata
vrata