360

Södra Örebro 4

Riječi

Sunce
asfalt
autobus
autobusna stanica
automobil
bicikl
biljka
drvo
guma
kanta za smeće
klupa
kombi
krov
nebo
osoba
parkiralište
poštanski sandučić
prometni znak
prozor
semafor
stepenica
stup ulične rasvjete
taksi
tegla
trava
ulaz
željeznička stanica