360

Hamnplan 4

Riječi

asfalt
drvo
drvo
gradska kuća
kamen
kanta za smeće
minibus
nebo
oblak
ograda
osoba
pas
potok
prometni znak
prozor
stup ulične rasvjete
trava
živica