360

Tullängsskolan - prijevoz 4

Riječi

aparat za gašenje požara
bubanj
crijevo
kanta za vodu
ljestve
lopata
lopata
plastična vrećica
pod
pod
strop
tačke
televizija
traktor
vrata
žica