360

Kvinnersta 7

Riječi

aparat za gašenje požara
bicikl
izmet
jakna
kaciga
kanta za reciklirani otpad
konj
kutija
lopata
lopatica za smeće
plastična vrećica
prozor
rešetka
sedlo
strop
tačke
vrata