360

Ginekološka ordinacija

Riječi

kanta za reciklirani otpad
kanta za smeće
lubrikant
medicinski ormarić
mikroskop
ogledalo
papirnati ručnik
poster
stolac
strop
svjetiljka
tigar
umivaonik
utičnica
visoki ormar
vješalica