360

Krojačka radionica

Riječi

daska za peglanje
kalendar
karta
polica
prozor
radio
slika
stol
stolac
stolna svjetiljka
svjetiljka
utičnica
vrata
šivaći stroj za porubljivanje