360

Palace Fúcares

Riječi

balustar
balustrada
bunar
crijep
drvena greda
drvena vrata
drvena vrata
glinena cigla
kanta
krov
oglasna ploča
ograda
okrugla kvaka
ormar
ploča s natpisom
podloga
podne pločice
putničko dizalo
rukohvat
stalak za šešire
stalak za šešire
stepenica
stup
tegla
tegla