360

Udruga gluhih Madrida: unutrašnje prostorije 1

Riječi

aparat za gašenje požara
kaput
kvaka
skulptura
slika
spušteni strop
stol za posuđe
ugradbeno svjetlo
višenamjenski uređaj
zidni sat