360

Udruga gluhih Madrid: vanjski prostor

Riječi

ključanica
oznaka
pod od sedrenog mramora
prekidač za svjetlo
ulazna vrata
zid od sedrenog mramora
čitač pristupnih kartica