360

Bar u restoranu 2

Riječi

aparat za kavu
barmen
boca
cvijet
hladnjak
jastuk
kanta
papar
papir
pivo
polica
provjetravanje
sprej u bočici
staklo
stol
svjetiljka
šećer