360

Muzički kabinet

Riječi

bubanj
bubnjevi
drvena greda
gitara
grijač
klarinet
klavir
kompjuter
pod
poster
sat
stalak za note
stolac
stolac
zavjesa
zid
školska ploča