360

Poliklinika: soba za psihološku procjenu

Riječi

posjetnica
postolje za telefon
prekidač
prekidač
snaga kočnice