Međunarodna statistika

42

Jezici

25029

Riječi

1006556

Prijevodi

573775

Video

16178

Lokacije na karti

Statistika prema jeziku

Prevedene riječi Riječi s videozapisima Lokacije s video zapisima
Arapski (Sirija) 18204 8804 18
Bjeloruski 20385 14306 5
Bugarski 18678 13948 107
Danski 19963 10766 0
Engleski (Indija) 22788 5415 129
Engleski (Novi Zeland) 22788 1370 0
Engleski (Sjedinjene Američke Države) 22788 11410 180
Engleski (Ujedinjeno Kraljevstvo) 24828 14828 954
Estonski 18885 16081 919
Finski 17821 317 0
Francuski (Francuska) 17163 12813 683
Grčki (Cipar) 18483 9159 28
Grčki (Grčka) 18419 9396 271
Hindski 20058 5414 129
Hrvatski 20326 15700 1022
International Signs 10817 718 2
Islandski 14462 14204 48
Japanski 20472 9513 0
Kineski (Kina) 20021 14308 35
Latvijski 14641 14388 24
Litavski 18175 16948 1153
Njemački (Austrija) 20505 16393 804
Njemački (Njemačka) 20477 16309 809
Perzijski (Iran) 19924 0 0
Poljski 13427 12810 707
Portugalski (Brazil) 14782 7350 168
Portugalski (Portugal) 16249 13197 363
Rumunjski 10242 8282 0
Ruski (Bjelorusija) 14649 14380 5
Ruski (Rusija) 14666 14443 148
Slovački 18488 14983 40
Talijanski 24073 16731 1075
Turski 15677 14012 1033
Ukrajinski 14768 13661 985
Urdski 18749 10992 44
Češki 24151 14650 987
Španjolski (Argentina) 19185 13977 3
Španjolski (Kuba) 19216 212 0
Španjolski (Meksiko) 19222 4192 1
Španjolski (Čile) 19247 7697 27
Španjolski (Španjolska) 23413 15438 3
Švedski (Švedska) 23472 19731 1072