Međunarodna statistika

42

Jezici

24388

Riječi

997654

Prijevodi

554620

Video

16177

Lokacije na karti

Statistika prema jeziku

Prevedene riječi Riječi s videozapisima Lokacije s video zapisima
Arapski (Sirija) 18208 8804 18
Bjeloruski 20392 14310 5
Bugarski 18684 13951 107
Danski 19968 3681 0
Engleski (Indija) 22800 5416 129
Engleski (Novi Zeland) 22800 1372 0
Engleski (Sjedinjene Američke Države) 22800 11413 180
Engleski (Ujedinjeno Kraljevstvo) 24201 14440 954
Estonski 17934 14920 919
Finski 17827 317 0
Francuski (Francuska) 17167 12817 683
Grčki (Cipar) 18488 9162 28
Grčki (Grčka) 18424 9400 271
Hindski 20063 5415 129
Hrvatski 19822 15207 1022
International Signs 10821 718 2
Islandski 14466 14208 48
Japanski 20477 9515 0
Kineski (Kina) 20026 14312 35
Latvijski 14643 14390 24
Litavski 16850 15648 1148
Njemački (Austrija) 19675 16218 804
Njemački (Njemačka) 20483 16314 809
Perzijski (Iran) 19929 0 0
Poljski 13263 12666 707
Portugalski (Brazil) 14786 7352 168
Portugalski (Portugal) 15249 13002 363
Rumunjski 10246 8285 0
Ruski (Bjelorusija) 14653 14384 5
Ruski (Rusija) 14670 14448 148
Slovački 18478 11393 37
Talijanski 23023 16584 1075
Turski 15680 13897 1033
Ukrajinski 14772 13665 985
Urdski 18753 10995 44
Češki 23392 14191 986
Španjolski (Argentina) 19189 13981 3
Španjolski (Kuba) 19220 212 0
Španjolski (Meksiko) 19226 4193 1
Španjolski (Čile) 19251 7699 27
Španjolski (Španjolska) 22248 14304 3
Švedski (Švedska) 22736 19750 1072