Međunarodna statistika

43

Jezici

25430

Riječi

1033505

Prijevodi

608219

Video

16201

Lokacije na karti

Statistika prema jeziku

Prevedene riječi Riječi s videozapisima Lokacije s video zapisima
Arapski (Sirija) 18203 8804 18
Bjeloruski 20383 14307 5
Bugarski 18676 13948 107
Danski 19962 15623 6
Engleski (Australija) 22783 10234 7
Engleski (Indija) 22783 5415 129
Engleski (Novi Zeland) 22783 1370 0
Engleski (Sjedinjene Američke Države) 22783 11438 181
Engleski (Ujedinjeno Kraljevstvo) 25218 15019 954
Estonski 19633 16531 919
Finski 17820 8270 1
Francuski (Francuska) 17162 12812 683
Grčki (Cipar) 18482 9158 28
Grčki (Grčka) 18418 9395 271
Hindski 20057 5414 129
Hrvatski 20329 15695 1022
International Signs 10816 718 2
Islandski 14461 14203 48
Japanski 20471 9512 0
Kineski (Kina) 20063 14314 35
Latvijski 14640 14387 24
Litavski 18749 17587 1274
Njemački (Austrija) 20513 16555 804
Njemački (Njemačka) 20643 16398 809
Perzijski (Iran) 19923 0 0
Poljski 13565 12824 707
Portugalski (Brazil) 21860 7359 168
Portugalski (Portugal) 16246 13674 363
Rumunjski 10241 8281 0
Ruski (Bjelorusija) 21108 14385 5
Ruski (Rusija) 14666 14443 166
Slovački 20271 16032 40
Talijanski 24068 17354 1075
Turski 15981 14074 1033
Ukrajinski 15892 13660 985
Urdski 18748 10992 44
Češki 24148 14648 987
Španjolski (Argentina) 19184 13977 3
Španjolski (Kuba) 19215 212 0
Španjolski (Meksiko) 19221 4192 1
Španjolski (Čile) 19246 7697 27
Španjolski (Španjolska) 24035 15438 136
Švedski (Švedska) 23518 19823 1071