Međunarodna statistika

42

Jezici

25031

Riječi

1007395

Prijevodi

578727

Video

16178

Lokacije na karti

Statistika prema jeziku

Prevedene riječi Riječi s videozapisima Lokacije s video zapisima
Arapski (Sirija) 18203 8804 18
Bjeloruski 20384 14305 5
Bugarski 18677 13948 107
Danski 19962 14077 2
Engleski (Indija) 22787 5415 129
Engleski (Novi Zeland) 22787 1370 0
Engleski (Sjedinjene Američke Države) 22787 11409 180
Engleski (Ujedinjeno Kraljevstvo) 24830 15019 954
Estonski 18886 16081 919
Finski 17821 317 0
Francuski (Francuska) 17162 12812 683
Grčki (Cipar) 18482 9158 28
Grčki (Grčka) 18418 9395 271
Hindski 20057 5414 129
Hrvatski 20325 15699 1022
International Signs 10816 718 2
Islandski 14461 14203 48
Japanski 20471 9512 0
Kineski (Kina) 20020 14307 35
Latvijski 14640 14387 24
Litavski 18174 16947 1153
Njemački (Austrija) 20504 16467 804
Njemački (Njemačka) 20500 16311 809
Perzijski (Iran) 19923 0 0
Poljski 13426 12809 707
Portugalski (Brazil) 15632 7349 168
Portugalski (Portugal) 16248 13196 363
Rumunjski 10241 8281 0
Ruski (Bjelorusija) 14648 14379 5
Ruski (Rusija) 14665 14442 148
Slovački 18487 14982 40
Talijanski 24072 16731 1075
Turski 15676 14061 1033
Ukrajinski 14767 13660 985
Urdski 18748 10992 44
Češki 24152 14649 987
Španjolski (Argentina) 19184 13977 3
Španjolski (Kuba) 19215 212 0
Španjolski (Meksiko) 19221 4192 1
Španjolski (Čile) 19246 7697 27
Španjolski (Španjolska) 23412 15437 3
Švedski (Švedska) 23482 20102 1072