360

Restaurant kitchen

शब्द

कटोरी
खिड़की
चाकू
झाड़ू
ट्रे
तेल
थाली
नींबू
फर्श
बरतन
शक्कर
साबुन मशीन
सुराही