360

Clothing factory

Slova

dveře
dvoukolový vozík
hasící přístroj
kancelář
koš
krabice
lampa
látka
látková stuha
nit
okno
plakát
složka
stůl
světlo
trubka
vestavěná skříň
šicí stroj
židle