360

Letiště

Slova

dveře do leteckého podpalubí
křídlo letadla
letadlo
mrak
podvozek letadla
trup letadla