360

Tybblelundshallen 2

Slova

atletika
auto
cesta
cyklostezka
hřiště
kontejner
kámen
les
les
mikrobus
obloha
parkovací místo
pole
průmysl
přechod pro chodce
tělocvična
zemědělská plocha
škola