360

USÖ sjukhuset 06

Slova

cyklista
lešení
obloha
okno
parkovací místo
sluneční svit
stavební jeřáb
staveniště
stojan pouliční svítilny
strom
střecha
střecha
vchod
vchod