360

USÖ sjukhuset 03

Slova

asfalt
auto
kostel
lidský
nemocnice
obloha
okno
parkovací hodiny
parkovací místo
parkoviště
přechod pro chodce
sluneční svit
stanice autobusů
stavební jeřáb
staveniště
vchod