360

Chemická laboratoř

Slova

Petriho miska
hasící přístroj
hmoždíř
kapačka
koš
kádinka
ochranné brýle
police
tabulka prvk
trychtýř
zkumavka
zásuvka