360

Křižovatka

Slova

auto
autobus
chodník
křižovatka
optika
pouliční lampa
přechod pro chodce
semafor
silnice
staveniště
strom
trolejové vedení