360

Dentist office

Slova

dveře
hodiny
injekce
klávesnice
kropenka
lampa
notebook
okno
stůl
tiskárna