360

Hippodrome: stable

Думи

бала сено
вентилатор
гребло
кон
котка
прозорец
сено
стена от тухли