360

USÖ sjukhuset 08

Думи

болница
бункер
дърво
кола
комин
къща
мост
небе
парк
пейка
прозорец
слънчева светлина
тясно заливче