360

Public record office 1

Думи

книга
компютър
кофа за боклук
лавица за книги
маса
монитор
папка
папка
прозорец
рогозка
рогозка
снимка
стол
таван
часовник